Hotel Service

 • c08ce36e-136e-4ce1-9b72-0e0b3499333b
 • c08ce36e-136e-4ce1-9b72-0e0b3499333b
 • c08ce36e-136e-4ce1-9b72-0e0b3499333b
 • c08ce36e-136e-4ce1-9b72-0e0b3499333b
 • c08ce36e-136e-4ce1-9b72-0e0b3499333b
 • c08ce36e-136e-4ce1-9b72-0e0b3499333b
 • c08ce36e-136e-4ce1-9b72-0e0b3499333b
 • c08ce36e-136e-4ce1-9b72-0e0b3499333b
 • c08ce36e-136e-4ce1-9b72-0e0b3499333b
 • c08ce36e-136e-4ce1-9b72-0e0b3499333b
 • c08ce36e-136e-4ce1-9b72-0e0b3499333b
 • c08ce36e-136e-4ce1-9b72-0e0b3499333b
 • c08ce36e-136e-4ce1-9b72-0e0b3499333b
 • c08ce36e-136e-4ce1-9b72-0e0b3499333b
 • c08ce36e-136e-4ce1-9b72-0e0b3499333b
 • c08ce36e-136e-4ce1-9b72-0e0b3499333b

Hotel Services

Informácie o domácnos? Service
China Town Hotel je odhodlaná zabezpe?i? ?istý izbu za rozumnú cenu. Izbové slu?by sú naplánované denne od 9:00 do 5:00 hod. Doplnkové slu?by mô?u by? pridané za malý poplatok. Obrá?te sa na recepcii pre viac informácií.

Kancelárske hodiny
Máme 24 hodín denne.

bezdrôtový prístup k internetu
Bezdrôtové pripojenie na internet je k dispozícii po?as svojho pobytu v China Town Hotel. Obrá?te sa na recepcii pre prístupového kódu.

Guest pranie
Hos?om bude musie? urobi? vlastný prá?ov?a; hos? si budú vymie?a? mince na recepcii a bude musie? prinies? vlastné pracie prostriedky.

?al?ie vybavenie
  schránka
 • Bezpe?nos?
 • Klimatizácia
 • Izbová slu?ba
 • Káblová televízia na izbe
 • Bazén